Voorwaarden vakantie opvang

Voeding en huisvesting

 • Brok/ biks dient zelf ruim voldoende mee genomen te worden.
 • Er wordt niet standaard groenvoer verstrekt (omdat niet alle konijnen groenvoer gewend zijn). Als jouw Konijnen dit wel gewend zijn en je wilt dat we groenvoer aan jouw konijnen geven, dan graag vooraf melden en dan verzorgen wij het groenvoer wat gegeven wordt aan de konijnen.
 • De konijnen hebben een ruime ren beschikbaar. In de rennen hebben we voldoende schuilmogelijkheden en sloop/knaagmateriaal.
 • Hooi, stro, bodembedekking en vers water zijn bij de pensionprijs inbegrepen.
 • Als er twee Konijnen van hetzelfde geslacht hier als koppeltje komen logeren en er onstaat onrust, dan doen we volgende: we zullen allereerst kijken of de onrust afneemt als ze op een andere plek zitten. Neemt de onrust niet af, dan zullen we ze uit elkaar halen om verwondingen te voorkomen.

Algemeen, ziekte en overlijden:

 • Eigenaar van het dier (klant) en Buns Bungalows komen overeen dat Buns Bungalows niet aansprakelijk kan worden gesteld door schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van de dieren. Tenzij er aangetoond sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Buns Bungalows.
 • Als de konijnen binnen 2 weken na het verstrijken van de afgesproken ophaaldatum niet zijn opgehaald, doet de eigenaar daardoor automatisch afstand van de dieren en zullen de rechten als eigenaar automatisch overgedragen worden aan Buns Bungalows. Buns Bungalows zal dan vrij zijn om de konijnen elders uit te plaatsen.

Reservering/ betaling/ annuleren

 • Uw reservering is pas definitief na een schriftelijke bevestiging van Buns Bungalows.
 • De dagen waarop je de konijnen komt brengen en halen worden als gehele, betaalde verblijfsdag berekend (volledig bedrag)
 • Bij een eventueel vroegtijdig ophalen van uw konijnen is Buns Bungalows gerechtigd om de pensiongelden voor de gereserveerde, resterende dagen te behouden c.q. in rekening te brengen. Er vindt dan geen restitutie plaats. Uitzondering hierop is het overlijden van het dier.
 • Wanneer u langer weg blijft en wij hebben voldoende ruimte dan worden de extra dagen volgens het normale tarief berekend.
 • Door akkoord te gaan met een reservering en/of het brengen van jouw dier(en) accepteer je en ga je akkoord met onze voorwaarden zoals op de website omschreven.
 • Op een feestdag vragen wij 1 euro per dag extra, dit is geldig voor alle benoemde dagen op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/officiele-feestdagen
 • Indien u een reservering ongedaan wilt maken, kan dit kosteloos tot 1 week voor de ingangsdatum. Indien annulering binnen 1 week voor de ingangsdatum plaats vindt behoudt Buns Bungalows het recht de pensionkosten voor 50% van de gereserveerde dagen in rekening te brengen.
 • Mocht je twee malig een reservering last minute of op hele korte dag willen annuleren of veranderen ben je hierna niet meer welkom, er zijn genoeg klanten om te helpen en er kan niet continue energie in iemand gestoken worden terwijl anderen moeten wachten of geweigerd moeten worden.

Gezondheid van uw konijn(en):

 • De konijnen dienen ingeënt te zijn tegen Myxomatose, VHS- RHD-1 en VHS- RHD-2 alvorens je ze bij ons in pension brengt. Wij vragen je dan ook het vaccinatieboekje of bewijs mee te nemen wanneer je jouw konijnen komt brengen.
 • Het spreekt voor zich dat jouw dier(en) geen ziekte of aandoening bij zich mag dragen die besmettelijk is of een gezondheidsrisico oplevert voor andere dieren. Mocht bij binnenkomst blijken dat jouw dier ziek is, dan bestaat de mogelijkheid dat jouw dier geweigerd wordt.
 • Wanneer er extra zorgen nodig zijn, zal hiervoor een kleine meerprijs in rekening gebracht worden, dit bevat 0,10 cent per medicijn beurt.
 • In geval van medicatie/extra verzorging: de medicatie en een beschrijving van de behandeling die nodig is meenemen.
 • Wanneer jouw konijnen ziek wordt, zullen wij deze medicatie geven en indien nodig naar de dierenarts gaan. De kosten voor medicatie/ dierenarts worden doorberekend aan de eigenaar en dienen bij ophalen voldaan te worden. Wanneer wij met spoed naar de dierenarts moeten en wij krijgen geen contact met de eigenaar, dan zullen wij altijd vanuit het belang van de konijnen handelen en nemen wij de keuze voor het behandelplan.
 • Zorg dat je een telefoonnummer opgeeft dat altijd bereikbaar is wanneer er overleg moet plaats vinden.